Շագանակագեղձի առողջության և միզարձակության գնահատման տեստ

Շագանակագեղձի հիվանդությունների վաղ ախտորոշումը շատ կարևոր է տղամարդու առողջության համար: 45 տարեկանից բարձր տարիքի բոլոր տղամարդիկ, անգամ գանգատների բացակայության դեպքում, պետք է պարբերաբար անցնեն պրոֆիլակտիկ ստուգումներ ուրոլոգի մոտ: Շագանակագեղձի բարորակ գոյացության առաջացման ախտորոշման կարևոր գործիք է համարվում շագանակագեղձի առողջության միջազգային տեստը, որտեղ ներառված են միզարձակության խանգարումներին վերաբերող հարցեր:

Հարցաշարի յուրաքանչյուր հարցն ունի պատասխանի 5 տարբերակներ, պացիենտը պետք է իր առողջական վիճակը գնահատի 0-5 բալային սանդղակով: Իսկ վերջին հարցով առաջարկվում է, որ պացիենտը գնահատի, թե ինչպիսին կլինի իր կյանքի որակը, եթե մինչև կյանքի վերջ ունենա միզարձակության նույն գանհատներն, ինչ այս պահին: Հավաքած բալերի թվով կարելի է որոշել հիվանդության ծանրությունը՝ թույլ արտահայտված, միջին ծանրության, ծանր: Եթե բալերի քանակը չի գերազանցում 7-ը, նշանակում է հիվանդությունը գտնվում է զարգացման նախնական փուլում, իսկ մինչև 20 բալը նշանակում է, որ խնդիրը հասել է զարգացման միջին բարդության, 20-ից մինչև 30 բալ հավաքած մարդկանց մոտ հիվանդությունը գտնվում է բարդացած ու բարձիթողի վիճակում:

Հետևաբար Ձեր իսկ առողջության համար անցեք թեստը, արդյունքներն ունենալուց հետո զանգահարեք 0037491407125 հեռախոսահամարով, կամ արդյունքը ուղարկեք վոթափով կամ վայբերով և բ.գ.դ, պրոֆ, Արամյանց ԲԿ Ուրոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Ռուբեն Բորոյանը կանցկացնի անհրաժեշտ խորհրդատվություն Ձեզ համար:


Երբեք
5
դեպքերից 
1-ից  ոչ
ավել
անգամ
 Դեպքերի
 կեսից ոչ ավել
Դեպքերի
 մոտ կեսը
Դեպքերի
 կեսից
ավել
Համարյա
միշտ
1.Վերջին   մեկ   ամսվա   ընթացքում
քանի՞ անգամ  եք ունեցել  միզապարկի
ոչ   լրիվ   դատարկվելու   զգացում,
միզարձակությունն ավարտելուց հետո:
012345
2   Վերջին   մեկ   ամսվա   ընթացքում
քանի՞ անգամ դուք միզելուց դեռ երկու
ժամ չանցած  ստիպված  եք  եղել  նորից
միզել:
012345
3.Վերջին   մեկ   ամսվա   ընթացքում
քանի՞   անգամ   է   պատահել,որ
միզարձակության ընթացքում ձեր մեզի
շիթը ընդհատվել և վերսկսվել է նորից:
012345
4   Վերջին   մեկ   ամսվա   ընթացքում
քանի՞   անգամ   եք   դուք   զգացել,   որ
դժվար է հետաձգել միզարձակությունը:
012345
5.Վերջին   մեկ   ամսվա   ընթացքում
քանի՞  անգամ   եք   դուք   ունեցել   թույլ
շիթով միզարձակություն:
012345
6.Վերջին   մեկ   ամսվա   ընթացքում
քանի՞   անգամ   եք   ստիպված   եղել
լարումով մղել մեզը միզարձակությունն
սկսելու համար:
012345

Ոչ մի
անգա
մ
1 անգամ
2
անգամ
3
անգամ
4
անգամ
5 և ավել
անգամ
7.Վերջին   մեկ   ամսվա   ընթացքում
քանի՞   անգամ   է   Ձեզ   անհրաժեշտ
արթնանալ   մեզելու   համար,   սկսած
երեկոյան   քնելու   պահից   մինչև
առավոտյան արթնանալու պահը:
012345


Ընդհանուր թիվը

Արդյունքներ ըստ Ձեր պատասխանի

0-7 թեթև արտահայտված; 

8-19 միջին արտահայտված; 

20-35 խիստ արտահայտված: 


Կյանքի որակի վրա միզային ախտանիշների ազդեցությունը


1.Եթե   դուք   ստիպված
լինեք   Ձեր   ապրելիք
կյանքը   անցկացնել   Ձեր 
միզային   համակարգի
ներկա վիճակով, ինչպես՞
դուք կզգայիք Ձեզ:
Հրաշալի
Ուրախ
Հիմնականում
բավարարված
Ոչ բավարար,
ոչ անբավարար
Հիմնականում՝
անբավարար
Դժբախտ
Ահավոր

0123456
Նորություններ
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ

+374 11 707333 +374 44 703333

Ձորափի 40